Didaktische notitie

 

Auteur: Fokke Oord tijdelijk Wiskundedocent BTG

 

Vraag: hoe komt het dat een leerling D. tijdens de toetsen in Gym 4 lager is gaan scoren dan eerder het geval was? Volgens eigen zeggen kan hij de stof in de klas tijdens de uitleg goed volgen, maar breken de vragen tijdens de toetsen hem soms op met de teleurstelling van lage cijfers.

 

M.i. liggen daar vier oorzaken ten grondslag aan.

 

1.   1. In de vierde klas van het Gym ligt het accent op een hoge mate van zelfwerkzaamheid om de wiskundestof zichzelf eigen te maken. In dit leerstadium dient een leerling langzaam een associatieve vaardigheid aan te leren na het eerdere accent op reproductie in de lagere klassen. Dat associatieve verkrijgt hij of zij door het doen van een extra inspanning zoals extra sommen maken uit de herhaling en/of test jezelf. Ik vraag mijzelf af of die attitude van iets extraís doen bij David aanwezig is. In de les heb ik daarvan bij hem maar ook bij anderen niets gemerkt. Een gebrek aan ambitie lijkt mij, wat laatste echter wel aan te leren is.

 

2.   2. Ook het maken van een eigen summary of samenvatting van een hoofdstuk is daarbij zeer nuttig. Toen ik hem en de anderen dat vroeg te doen stegen de cijfers ogenblikkelijk. Dit lijkt me daarom een geschikte aanbeveling voor de toekomst.

 

3.  3. Ook het niveau van de toetssommen dient telkens gecontroleerd te worden of die daadwerkelijk aansluiten bij de behandelde stof. Zomaar toetsen kopiŽren uit een toetsbundel is mijzelf  altijd slecht bevallen. De auteurs daarvan hebben toch geen inzicht in hoe de lesstof door een betreffende docent in een klas is behandeld en welke accenten door hem of haar zijn gesteld. M.i. heeft het daarom aanbeveling telkens een toets te laten maken door de lesgevende docent en die vooraf te laten controleren door een collega in de parallel klas.

 

4.   4. Het aanleren van noodzakelijk conceptueel denken lijkt me nogal van belang voor een succesvolle toekomst van leerlingen in de bovenbouw. D.w.z. het aanleren van vakoverschrijdende principes, modellen en concepten, waardoor elke leerling in het leerproces meer houvast krijgt aan een inherente structuur in de lesstof. Dat geldt voor exact maar ook voor talen.

 

Bedankt voor de opdracht,

Vriendelijke groeten, Fokke   

Vriendelijke groeten, Fokke Oord MA & MSc.