Een wonderschoon Gonioconcept:

Sinusregel

met de

Cosinusregel

incl

Grafisch bewijs cos regel

en

Congruentiestellingen voor driehoek

als een ander woord voor cyclische deductie

Vriendelijke groeten, Fokke Oord MA & MSc.