Kijken naar problemen

kiezen uit drieledige concepten

doen van denkstappen

controleren van oplossing

 

Horizontale aardbol draaiend

deel je missie met ieder in deze wereld, die daarvoor openstaatat

zo vrij ben jij bedoeld

jij verdient:

 de beste lessen

en beste sommen

als beste materiaal

voor jouw vrijheid

clickaan

gyroscope

the magic atom our Universe is based on
Atoomsplitsing
GRATIS bij m'n Privé-training:

Studiemap
transparante studiemap met funkties en concepten incl. oplossingsdidaktiek

Na het laden van Flash player zie je het nieuwe carouselmenu voor deze site

See the fireflame of my examples with translation

This information is free, because I got it free

make it to your profit, for now and forever!!!

Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc

My unique Didactic concept nevers fails for nobody!!!

Celebrate your independent future by my teachings

 Elke gouden medaille winnaar of winnares op de Spelen zegt tegen jou:

oefenen, herhalen, oefenen, herhalen, oefenen én

 ook jij wordt 100% zeker kampioen voor

 de drie gouden driehoek vakken:

Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde.

Gain your triple authority in Maths, Physics and

 Chemistry by my teachings

and become never, never workless

for the world needs you as ever before!!!

advertentie

Jij ontvangt bij mij onderwijs uit de beste boeken met de beste didaktiek

én bij meerdere lessen per week de Allerhoogste korting!!!

By me you get the best and easiest method you can get!!!

Wiskunde ruimtefiguur

Ik zeg daarnaast: jij verdient het beste onderwijs

over de universele concepten van Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde

waarmee ik regelmatig aan studenten en leerlingen lesgeef

met dezelfde geestdrift en bezieling, die ik bij drie eigen docenten

 op de TU-Delft, VU-Amsterdam en elders heb gezien.

a starA star is bornis born

Affectie, empathie en compassie beminnen ieder.

Stimuleer de toekomst van je kind én

 laat het de 70 universele drieledige concepten uit het hoofd leren,

 gratis en gedeeltelijk te zien op deze site!!!

Veel tientallen ouders en leerlingen gingen je voor!!!

Elke ijverige leerling(e) of student(e) verdient dankzij mijn

 bezielde lessen minimaal een goed cijfer (7 of hoger)

 voor Wiskunde, Natuurkunde of Scheikunde, want

ik gebruik m.i. het beste lesmateriaal, de beste didactiek en

 de beste prijs/prestatie verhouding.

    

Elk concept dat ik je leer beheersen is een stap dichter naar jouw beoogde tandartspraktijk, pilotenzetel of psychologiepraktijk!!!

Zie de vierde Referentie op: Marktplaats

Flame            Education never ends            Flame

Education never ends; it offers you perspective and wings to the future

Hotnews: 19-7-2012 via Mail ontvangen:

Dag Fokke,
Hoe zou het toch met Ruud zijn gegaan?
[Ruud Kops, student Natuurkunde eerstegraads docent aan de Hogeschool van Utrecht]
In de winter van 2011 hebben we twee keer naar mijn Natuurkunde/Wiskunde gekeken en beter nog eraan gewerkt.

 De slotsom na deze twee keer was: het beste is om toch maar

 al de sommetjes te gaan maken. Dat ben ik gaan doen en uiteindelijk ben ik

 nu geslaagd en mag ik eind augustus mijn diploma ophalen.

nogmaals bedankt!

groet,

Ruud Kops. Purmerend

Wiskunde concepten menu Fokke 2012 Natuurkunde concepten menu

Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc

Nuttige Scheikunde oefenvragen zijn:

1. Hoeveel kg Kaliumsuperoxide KO2(s) moet de astronaut F. in zijn ruimtecapsule meenemen om gedurende 90 dagen

 zuurstof te kunnen gebruiken, als hij per dag 1,5 kg zuurstof nodig heeft,

 die ontstaat door de ontleding van die KO2 in zuurstof en normaal Kaliumoxide? Veel succes hiermee!

2. Is er daarom een andere methode om zuurstof in een ruimtecapsule te  maken?

Zwanen op weg

samen op weg naar geluk achter nieuwe grenzen

      

Wbasis

wetenschappelijke basis voor deze site

Al mijn privé leerlingen beschouw ik als sterren en

stimuleer ik om kampioen te worden dankzij mijn educatie en didaktiek

OOok jij krijgt Wiskunde onder de knie

 1. beweeg de muis over de zeeblauwe links

2. visit the English version

 

 

Zeer geachte Ouders, Student(e) of Leerling(e)

jij of je kind zoekt ongetwijfeld hulp

voor Wiskunde, Natuurkunde of Scheikunde

ballenboog

1. om over te gaan,

Vliegende duif 2. te slagen of Naar links vliegende duif

3. voor toelating tot een vervolgopleiding:

zoals bijv. de pilotenopleiding of HBO-lerarenopleiding of Universiteit.

Een bewijs: "Bekijk de: aanbeveling van Joey onder m'n Marktplaatsadvertentie

In opdracht geschreven: Didaktische notitie

Steeds op zoek naar echtheid, diepte en eenvoud!

 

 al vele jaren ben ik een gezworen tegenstander van Wiskunde analfabetisme

Last lesson at BTG on day 24 june 2011

 

geboren uit leerlingenwanhoop zijn de volgende concepten:

Hotinfo: Wiskunde concepten die er toe doen

 &  Drietallen voor veel nut

Vliegende duif

Bekijk een leuke weergave op 18 november 2011

tussen vele aanwezigen en professoren,

 van het begin van de oratie tot Professor

met aan het einde een hilarisch persoonlijk gedicht voor

 één van mijn superdocenten Dr. Jan Willem Sap van de VU

op de OU in Heerlen:

Flame

hot nieuws: de grandioze theeglassom

 een prachtige koordenvierhoeksom

Schitterende eenvoud: beweging en Newton

De schitterende eenvoud van kegelsneden

De normale verdeling in a nutshell

 Een wonderschoon Gonioconcept

Prachtige som kernsplijtingsproces &

Het atoom is leeg &

Het probleem van de flux en de wisselspanning &

Een achtbaan som &

 

Nieuw: Drieluik wiskundige bewijzen

Dubbelsterren

 CD regenboogActueel: Drieluik rechte lijnenCD regenboog

 

Nucleonsynthese in a star

fascinerende kijk in een ster: de creatie van scheikundige elementen van het periodiek systeem t/m IJzer

click aan: Jij bent mijn succes!  en ontdek: De kern en essentie

&: Voor bijzonder gemotiveerde leerlinge en ster

&: Waarop berust inzicht?

     Kolibrie op dreef    

bekijk een kolibrie in levende lijve als prachtige metafoor

 voor ultieme concentratie en focus,

die jijzelf nodig hebt om te penetreren tot inzicht,

waarmee jij al je eigen problemen zelfstandig oplost 

    

horizontale ringen

Met inzicht & volharding blijf je oefenen tot jij het beoogde begrip bereikt!

      

Aanvragen of aanmelden s.v.p. via telnr: 036-5303808 óf via E-mail contact

Een stille revolutie voor min of meer wanhopige leerlingen

Oord Educatie

De leerlingvriendelijke methode wiskunde met Kijkiedoco bestaat uit telkens vier activiteiten,

die je aanleert en toepast om wiskundig inzicht te verwerven:

stap 1.  Kijk.

 Dat is meer dan zien met je ogen. Je kijkt, beoordeelt en stelt jezelf vragen.

Het gaat om inzicht verkrijgen, dus minder om leren en stampwerk.

Krijg een helder beeld en zicht op de aard van het probleem.

Wat is bijv. de kernvraag? Waar gaat het probleem over?

 Welk onderdeel van wiskunde is aan de orde? Inzicht verwerven brengt met zich mee

 dat je uiterlijk en innerlijk wat rust zoekt. In stilte kun je je gemakkelijker concentreren.

Ontwikkel een scherpe kijk om het probleem te doorzien.

horizontale ringen

 stap 2.   Kies.

Als je ziet welk probleem of onderdeel van de wiskunde aan de orde is,

 ga je vanzelf op zoek naar het gereedschap, waarmee je het probleem kunt oplossen.

 Je zoekt, vergelijkt en kiest nu één of meer regels. Die vind je in de lijst T(rilogie)-sleutels:

 wiskunde basisprincipes, waarvan ik er zeventig op papier heb gezet. Later ontdek jezelf meer.

horizontale ring bruin

stap 3.  Doe.

 Je gaat nu met één of meerdere trilogie-sleutels stap voor stap de oplossing uitwerken

 en in logische volgorde op papier zetten. Accepteer dat je in het begin veel fouten maakt.

Kies iedere keer de minst moeizame weg.

a.      Breng bijv. een nieuw probleem terug tot een oud bekend opgelost vraagstuk

of uitgewerkt voorbeeld. Iets “nieuws” blijkt vaak iets “ouds”.

b.     Maak het gemakkelijk voor jezelf door bijv. getallen klein te houden,

vergelijkingen te vereenvoudigen, breuken weg te werken en een plaatje,

tekenschema of grafiek te tekenen. Een visualisatie  zegt vaak meer dan vele woorden.

c.      Werk stap voor stap naar de oplossing. Benut kleine denkstapjes en spring niet

 “van de hak op de tak”. Schrijf of “brei” niet alles aan elkaar vast.

d.      Pas compacte wiskundetaal toe met de juiste symbolen. Werk in telegramstijl.

e. je leert de wiskundige vergelijking op te stellen uit de gegevens in de tekst en daarna die vergelijking op te lossen.

f.      Je leert meer van je fouten dan van je successen.

Zie daarom je fouten onder ogen en trek er een les uit.

horizontale ringen

stap 4. Controleer.

Pas een double-check toe.

a.      Controleer je oplossing door die in de oorspronkelijke vergelijking in te vullen.

b.      Pas daarnaast evt. een tweede oplossingsmethode toe.

Soms bestaan er wel drie of vier manieren voor het vinden van de oplossing.

c.      Klopt je oplossing intuïtief? Vaak “voel je op je klompen aan” dat je antwoord er naast zit.

 horizontale ring bruin

Doelen van Kijkiedoco zijn:

1.     Je zelfvertrouwen stimuleren.

2.     Je inzicht vergroten.

3.     Je leren exact te denken en te werken.

4. Exacte vakken Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde

 

RainboweyelRainboweyer

ontdek de twee vriendelijke ogen die jou alle inzicht aanreiken

vreugdebogen zijn er in deze ogen

en arc de triomfbogen

uit eindeloos diepe wateren

regenboogt het in haar ogen

mijn aandacht getrokken en gezogen

vol hoop op verbetering en

vooral door mededogen

Drie stappen

naar de top terug

 

English version of Kijkiedoco:

Lochdoch

 

The student friendly method “Mathematics with Lochdoch” consists of four repeated mental activities

that you will learn to apply in order to achieve mathematical insight:

horizontale ringen

Step 1.  Look.

Learn to look with more than your eyes.

You will learn to look with your innereye, to judge and to ask yourself questions.

It is all about achieving insight by exercising, and less by cramming a lesson.

Get a clear view on the essence of the problem.

 What is  the core question? What is the problem about? What part of mathematics is the issue?

Achieving insight requires that you seek some rest outwardly as well as inwardly.

In the silence you can concentrate easier.

Develop a sharp view like that of an eagle to look right through the problem.

horizontale ring bruin

Step 2.  Choose.

If you can see what problem or part of mathematics is the issue, you will automatically find the tools

 to solve the problem. You find, compare and choose one or

 more of the rules in the list of Trilogy-keys: basic principles in three steps.

 You will find about 70 of those in this course. Later on you will detect more.

horizontale ringen

step 3.  Do.

Now go step by step to the solution,

using one or two of the trilogies and writing it all down in a logical sequence.

Accept making many errors at the outset.

Learn to choose and find the easiest way every time.

a. Compare a new problem to a previous solved one. Something “new” often appears to be something “old”.

b. Make it easier for yourself by keeping numbers small, simplifying equations,

reducing fractions and drawing pictures, diagrams or graphs. A picture is worth a thousand words.

c. Go step by step and work right through to the solution. Use small thinking steps and

don’t “ramble on”. Don’t mix things upwrite or “knit” them all together.

d. Use compact mathematical language with the correct symbols. Work in telegram style.

e. You learn more from your errors than from your successes.

Look critically at your errors and learn your personal lessons from them.

horizontale ring bruin

step 4.  Check.

Always double-check.

a. Check your solution by putting it into the primary equation. Does it fit?

b. In addition, apply a second solution if possible. Sometimes there are three or more ways to find the solution.

c. Is the solution intuitively correct? Often you can “feel” by intuition whether an answer is correct or not.

horizontale ringen 

Goals for Lochdoch are:

1. Stimulating your selfconfidence.

2. Enlarging your insight.

3. Teaching you to think and act logically.

 

The end of this page:

look for a spiritual privat master or soul-driven teacher;

become happy by helping others to solve their problems

 

back to the top

 

RainboweyelRainboweyer

look for the two eyes that will reveal to you all insight