Privé training

Naast groepslessen verzorg ik individuele training in wiskunde en natuurkunde aan zwakke leerlingen op alle niveaus.

Juist een regelmatig steuntje in de rug blijkt hen te helpen. De lesduur is naar behoefte en eigen keuze één of anderhalf uur per week

of per twee weken. Bij de didactische aanpak besteed ik tijd aan het leren doorzien door leerlingen

van dezelfde terugkerende basispatronen en denkschema's. Dat klinkt ingewikkelder dan het in werkelijkheid is.

Het gaat iedere keer om vier stappen.

A. Kijkiedoco

Deze leerling vriendelijke didactiek om wiskundig inzicht te verwerven gaat uit van

vier stappen bij het analyseren en oplossen van wiskundige vraagstukken en

omvat: 

1.   Kijken. Dat is meer dan zien met je ogen. Je kijkt, beoordeelt en stelt jezelf vragen. Het gaat om inzicht te verwerven.

Krijg een helder beeld en zicht op de aard van het probleem. Wat is bijv. de kernvraag?

Waar gaat het probleem over? Welk onderdeel van wiskunde is aan de orde?

Inzicht verwerven brengt met zich mee dat je uiterlijk en innerlijk wat rust zoekt.

In stilte kun je je gemakkelijker concentreren. Ontwikkel een scherpe focus om

het probleem te doorzien, want Zien is Weten en Inzicht is eindeloos

 

2.  Kiezen. Als je ziet welk probleem of onderdeel van de wiskunde aan de orde is, ga je vanzelf op zoek naar gereedschap,

 waarmee je het probleem kunt oplossen. Je zoekt, vergelijkt en kiest nu één of meer

 oplossingsmethoden. Die vind je in de 70 T(rilogie)-sleutels.

 

3.  Doen. Je gaat nu met één of meerdere speltechnieken stap voor stap de oplossing uitwerken en

in logische volgorde op papier zetten. Accepteer dat je in het begin veel fouten maakt.

Leer na verloop van tijd de minst moeizame weg te kiezen.

    a.    Breng bijv. een nieuw probleem terug tot een oud bekend opgelost vraagstuk of

uitgewerkt voorbeeld. Iets “nieuws” blijkt vaak iets “ouds”.

    b.    Maak het gemakkelijk voor jezelf door bijv. getallen klein te houden, vergelijkingen te vereenvoudigen,

breuken weg te werken en een plaatje, tekenschema of grafiek te tekenen.

Een visualisatie zegt vaak meer dan veel woorden.

    c.    Werk stap voor stap naar de oplossing. Benut kleine denkstapjes en

spring niet “van de hak op de tak”. Schrijf of “brei” niet alles aan elkaar vast.

    d.    Pas telegramstijl toe met de juiste wiskundesymbolen.

    e.    Je leert meer van je fouten dan van je successen.

Zie daarom je fouten onder ogen en trek er een les uit.

 

4.  Controleren. Pas een double-check en stiltemeditatie toe.

    a.    Controleer je oplossing door die in de oorspronkelijke vergelijking in te vullen.

    b.    Pas daarnaast evt. een tweede oplossingsmethode toe. Soms bestaan er wel drie of vier manieren voor het vinden van de oplossing.

    c.    Klopt je oplossing intuïtief? Vaak “voel je op je klompen aan” dat je antwoord er naast zit.

    d.    Je consolideert je inzicht door regelmatig bijv. 15 minuten stiltemeditatie toe te passen.

Op die manier worden de inzichten je persoonlijke eigendom.

Je bereikt universeel kosmisch inzicht als jouw persoonlijk schat.

Inzichten die eerst buiten bereik leken, spiegelen zich in je ziel en

je kent ze als een deel van je hogere zelf.

 

    B.  Doelen van Kijkiedoco zijn:

    1.     Je zelfvertrouwen stimuleren.

    2.     Je inzicht vergroten.

    3.     Je leren exact te denken en te werken, ook voor natuurkunde, scheikunde,

managment en organisatie, economie en informatica.